T555
Tolvårige Jesus
i templet

1. søndag e. helligtrekonger (tekstvalg 2)

Sang og musik

T555: Tolvårige Jesus i templet

Baggrund & Leksikon


Templet i Jerusalem
Se billeder af templet på Jesu tid og i dag.
(Download bilag her til højre)

---

Skolegang
For de fleste drenge var skolegangen et overstået kapitel ved tolvårsalderen, men man kunne få en videregående uddannelse ved tempelgården i Jerusalem. Det er muligt, at det var denne undervisning, Jesus tog del i, da forældrene ikke kunne finde ham. Han sad måske blandt drengene, som blev oplært i GT af rabbinerne. En sådan undervisning fandtes ikke hjemme i Nazaret

---

Templet og vores kirke
Templet: Et sted, hvor Gud på en særlig måde havde givet et løfte om sit nærvær (de løfter, der også gjaldt Åbenbaringsteltet. Det var Guds bolig, og her mødte han sit folk. (2 Mos 25,8; 33,9-11; 40,34-38).

Angående de særlige løfter kan det ikke sammenlignes med vores kirke, da den kun er et symbol på et særligt sted, hvor vi møder Gud. Men både templet, synagogen og vores kirke er steder, hvor mennesker har været samlet omkring den samme sag: Gud og hans ord, sang og bøn.

Kirkebygninger og missionshuse er kun menneskelige bygningsværker, der i sig selv ikke skaber et møde med Gud. Det er ikke selve bygningen, der gør, om det er ”kirke” eller ej, men derimod det, der foregår, når vi mødes. ”Kirke” skabes, hvor Jesu venner er forsamlet om Ordet og sakramenterne i Jesu navn, for der finder vi ham selv. Der er han midt iblandt os (Matt 18,20). Selvom der er særlige ting, der hører hjemme i vores kirkebygning (dåb og nadver), skabes der altså også ”kirke”, når vi samles om ham i et privat hus eller under et træ.     

Sang og musik

T555: Tolvårige Jesus i templet

Sang & musik


Den Danske Salmebog
Nr. 70: Du kom til vor runde jord
Find fagter til sangen - gå til soendagsskoler.dk

---

Syng med
Nr. 146: Du kalder os
Nr. 156: Jeg vil høre på dig 


LUK VINDUET Udskriv
Sang og musik

T555: Tolvårige Jesus i templet

Bibelfortælling


Med tegninger – Jesus er væk

Forslag 1:
Vis tre tegninger i en PowerPoint-præsentation med en projekter og lærred eller på computeren.
(Download bilag her til højre).

Forslag 2:
Print tegningerne ud (download bilag her til højre) og vis dem, mens bibelteksten bliver genfortalt.
Se et forslag i bilaget, hvor tegningerne er farvelagt og klippet ud til tre puslespil. Lad børnene samle puslespillene og forklare, hvad der sker på tegningerne. Genfortæl derefter bibelberetningen.

---

Med dukketeater – Jesus som 12-årig
Stykket er med to hånddukker, som fortæller om Jesus som 12-årig.
(Download bilag her til højre).

---

Som levende fortælling – Josef fortæller 
En fortælling ud fra Josefs synsvinkel.
(Download bilag her til højre).

---

Flonellografvejledning
Brug flg. baggrund og figur, mens du fortæller om Jesus som 12-årig.

Baggrund: Indendørsbillede med søjler.
Figurer: Jesus (115) placeres lidt til højre for midten, omgivet er skriftlærde (23, 57, 59) og præster (37, 38). Josef (21) og Maria (102) kommer ind fra venstre.


Sang og musik

T555: Tolvårige Jesus i templet

Illustrationer


Billede af templet på Jesu tid
Vis et billede af, hvordan templet så ud på Jesu tid.
(Download bilag her til højre).

---

Puslespil – brikkerne mangler 
(Kan bruges som intro til evangelieteksten)
Jesus var en vigtig brik, som pludselig manglede. Saml et puslespil sammen med børnene, hvor du på forhånd har gemt brikkerne.

Forberedelse:
Udskriv dagens bibeltegning af Jesus i templet.
(Download bilag her til højre).
Farvelæg evt. tegningen. Klip derefter billedet ud i seks brikker (eller flere). Lim en brik på et stort stykke karton. Resten af brikkerne gemmer du i det lokale, du skal fortælle bibelfortællingen i.
Begynd bibelfortællingen med at fortælle, at du fx var i gang med at lægge et puslespil, men du fik kun lagt en brik, for så var resten af brikkerne pludselig forsvundet. Børnene skal nu hjælpe dig med at finde resten af brikkerne. De er blevet væk i lokalet. Når de bliver fundet, samler I det i fællesskab på det store stykke karton.
Tal med børnene om, hvad det ligner – og fortæl derefter om Jesus, der blev væk for Josef og Maria, og hvordan de fandt ham til sidst.

---

Jesus i dag
Formålet med denne illustration er, at vi kan finde Jesus mange forskellige steder.
Lad børnene nævne nogle steder, hvor de mener, man kan finde Jesus. Kan børnene gennemskue, at vi kan finde ham overalt? Han er altid nær os – og vi kan altid tale med ham.

--- 

Bibelen fortæller om Gud
Gå på opdagelse i Bibelen. Se, om I kan finde et godt bibelvers om, hvem Gud er.

---

Bibelen fortæller os om Jesus
Lad alle få en bibel, og brug tid på at finde bestemte steder om Jesus i den. 

T555: Tolvårige Jesus i templet

Huskevers


Huskevers - med en aktivitet
”Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?” (Luk 2,49b).

Aktivitet
Lav fagterne, men I siger huskeverset:
Vidste I ikke (slå ud med hænderne), 
at jeg (peg på dig selv) 
bør være hos min far? (lav et kirketårn med hænderne over hovedet).

---

Ark med huskevers
Lad børnene få dagens huskevers med hjem. Udskriv arket (se bilag her til højre), klip versene fra hinanden og del det ud. 

T555: Tolvårige Jesus i templet

Undringsdelen


Til samtale:
Hvorfor tror du, at Jesus var klogere end de voksne i templet?

Hvad tror du, Maria og Josef tænkte, da de fandt Jesus blandt alle de kloge præster?

Hvorfor tror du, at Jesus gerne ville være sammen med sin far i Templet?

LUK VINDUET Udskriv

T555: Tolvårige Jesus i templet

Bøn


Forslag til bøn
Kære Gud. Tak fordi vi må komme i dit hus. Tak for kirken, kirkeklubben og alle de andre ting, der sker, hvor vi kan møde dig, Jesus. Tak for at du er sammen med os. Giv os lyst til altid at være sammen med dig. Amen.

---

Fadervor med fagter
Lær børnene at bede Fadervor ved hjælp af fagter. 
(Download bilag her til højre).

---

Fadervor som sang
Syng Fadervor sammen med børnene.
Find den i ”Syng med” nr. 176: Vor Fader.

---

Kreative bedeformer
Se fem forslag til, hvordan I kan inddrage børnene omkring bønnen,
så de oplever, at de er med til at bede til Gud. 
(Download bilag her til højre).

T555: Tolvårige Jesus i templet

Kreativitet & Leg


Kirke af papir
(Fra tekstvejledningens ”Min kirketing”)
Fold en kirke af et stykke papir.
Se en vejledning her - gå til legekasse.dk.

---

Hvad mangler?
Maria og Josef kunne ikke finde Jesus, han manglede. Lad børnene på skift fjerne en ting fra lokalet. Se spillereglerne her - gå til legekasse.dk
Legen kan evt. leges i begyndelsen af samværet, som en indfaldsvinkel til dagens beretning fra Bibelen. Hvordan er det at lede efter noget?  

---

Gemme leg
Gem et symbol på Jesus (fx et kors, et stykke papir, hvor der står Jesus eller et hjerte). Fortæl børnene, hvilket symbol det er.
Begynd børnekirken med at lege, at Jesus er blevet væk. Lad børnene lede i lokalet og fortæl, om Jesus i templet, når de finder symbolet. I kan evt. gemme symbolet for Jesus i en bibel, bag en bibel.

---

Gemmestedet
En leg, hvor en deltager tænker på et sted – og de andre skal ved hjælp af ja/nej-spørgsmål finde frem til stedet. I kan gøre legen mere simpel ved at afgrænse nogle steder. Fx det kan kun være steder i jeres by, det kan kun være bygninger, det kan kun være rum osv. Eller I kan udvælge nogle steder, som børnene kun kan vælge imellem. 
Se mere - gå til legekasse.dk.

LUK VINDUET Udskriv

T555: Tolvårige Jesus i templet

Min kirke


Tegn Guds hus
Tegn din kirke med overskriften: ”Min fars hus”.

--- 

Min kirke
Hvordan ser jeres kirkebygning ud? Hvordan er der i jeres kirke? Hvordan ville I beskrive den, hvis I skulle beskrive den for nogle, der ikke kendte den? Lad børnene komme med forslag til dette. 

LUK VINDUET Udskriv

T555: Tolvårige Jesus i templet

Opgave- og samtaleark


Opgave- og samtaleark
(Download bilag her til højre)

---

Opgaver og svar
1. Hvilken vej skal de vælge for at finde Jesus?
Svar: B.

2. Hvad er Guds hus?
Svarforslag: Steder, hvor der bliver fortalt om Gud fx kirken.

3. Tegn Guds hus i din by.

4. Hvor gemte Maria Jesu ord?
Svar: I hjertet.

T555: Tolvårige Jesus i templet

Til forældre


Til lederen
Giv børnene et billede af jeres kirke eller et kirkeblad med hjem sammen med sedlen: "Til hjemmet".
(Download bilag her til højre).

T555: Tolvårige Jesus i templet

For de mindste


Samling for de mindste
Find inspiration til en samling for de mindste børn og deres voksne.
Brug den som en ramme for hver samling, så børnene oplever en genkendelighed og tryghed i, hvad der skal ske.
(Download bilag her til højre)

---

Bibelfortælling: Den tolvårige Jesus i templet 
Forslag til en enkel gennemgang af evangelieteksten for de 0-3 årige børn. (Download bilag her til højre)


På bilagene er der sangforslag fra ”Lille sang”. Køb "Lille sang" her 

Se også...

Hjælpemidler til Kirkefrø

En vældig masse hjælpemidler
– gjort nemt for dig!

Får du alligevel problemer med nogle af hjælpemidlerne, er du velkommen til at kontakte vores materialekonsulent herunder for hjælp.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk