Foreningsstruktur

DFS er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og får del i de tipsmidler, som DUF uddeler til frivillige børne- og ungdomsorganisationer hvert år.

En forudsætning for, at DFS kan få del i disse tilskud er, at vi som organisation er demokratisk opbygget.

Demokratiet begynder helt lokalt med indmeldte medlemmer i vores lokalforeninger (klubber). Her er et valgt børneråd næste trin i den demokratiske struktur. Børnerådet har indflydelse på arbejdet i lokalforeningen og kan opstille kandidater til kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for DFS’ arbejde i et større område - en kreds. Kredsbestyrelsesmedlemmerne har stemmeret til repræsentantskabsmødet, hvor hver kreds kan opstille en kandidat til valg til landsudvalget.

Landsudvalget er den øverste myndighed i DFS. Landsudvalget lægger strategi og budget for arbejdet på landsplan. Seks af landsudvalgets ti medlemmer vælges på repræsentantskabsmøderne. De fire andre udpeges af Indre Mission.

Den demokratiske struktur i DFS

Se også...

Kontaktperson

DFS' landskontor, Kirsten B. StendahlMan-tor 9.30-15
Fre 9.30-14
Direkte:8227 1214Email:kontakt@soendagsskoler.dk