25. August 2017

DUF-tilskud i fare

For at beholde tilskuddet, skal DUF-klubber i DFS have godkendt nye vedtægter og afholde mindst fire børnerådsmøder i 2017

DFS har efter nye regler blev indført fået nye vedtægter. Lige nu er mange klubber i færd med at få lavet nye vedtægter, så de lægger sig op ad landsforeningens.

Hvis ikke lokalforeningens vedtægter godkendes - og kravene i de nye vedtægter samtidig bliver opfyldt - så kan klubben ikke godkendes som tilskudsberettiget DUF-klub.

Planlægning nødvendig
I praksis er det ikke nødvendigvis det store arbejde i det. Men det kræver noget planlægning, da et nyt krav er, at der skal afholdes mindst fire bestyrelsesmøder (børnerådsmøder) om året - inkl. årsfest (generalforsamling).

Vi husker situationen i 2012
Dengang var der sket et gradvist fald i indtægter, og det kom som et chok for de fleste, at økonomien pludselig ikke kunne bære nær så mange lønnede medarbejdere.

I dag er vi stadig afhængige af økonomien, både gavmilde giveres og tilskuddet fra DUF. Det er meget vigtigt for DFS at modtage tilskud fra DUF (omkring 3,3 mill. kr. årligt) for at kunne opretholde et højt aktivitetsniveau og have lønnede medarbejdere.

Konsulenter og klubber gør en ihærdig indsats
Konsulenterne er i fuld gang med at kontakte alle DUF-klubber. Det er vigtigt, at vi når i mål, gerne med samme antal godkendte klubber som i 2016. Et lille fald i klubber betyder et stort fald i tilskud.

Både landsforening og klubber ønsker brændende at give det største til de mindste. Niveauet, vi kan lægge, er langt hen ad vejen vores DUF-klubbers fortjeneste. TAK!

Hvor kan jeg finde hjælp?
Standardvedtægter for klubber findes på duf.soendagsskoler.dk

Samme sted ligger en udførlig vejledning til hvordan klubber får styr på vedtægter og afholdt mindst fire børnerådsmøder i 2017.

Derudover står både konsulenter og landskontor til rådighed.

Vi skal nok nå i mål, hvis vi gi'r den en skalle!

Ekstra bonus
Husk, at klubber, der sender oplysningsskemaet ind med korrekt dokumentation senest 1. december er med i lodtrækningen om en studietur til Israel for alle lederne i klubben eller en tur til sommerland for hele klubben.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet