28. September 2017

Næstformand fylder 70 i dag

Børn, Luther - og meget andet!

Erik Bertelsen er kendt som en engageret og travl mand; men aldrig fortravlet. Selv om en høj latter jævnligt fylder lokalet, fornemmer man hurtigt en ro og eftertanke, som er rigtig givende i vores tid – hvor lidt for meget går lidt for hurtigt.

- Jeg kan lide at bruge tid og kræfter i kristent arbejde. Jeg glæder mig i særdeleshed over at være en del af arbejdet i DFS' landsudvalg med at finde veje og retning for det kristne arbejde med børn i vores tid.

Grundig og hjælpsom
Erik Bertelsen er grundig og hjælpsom og har et skarpt øje for økonomi og de små detaljer, der viser sig at have stor betydning. Der er altid en god stemning omkring Erik, hvor alle føler sig veltilpasse og set. Der er ingen tvivl om hans værdimæssige ståsted, men samtidig er han en rummelig person, der elsker at høre andres meninger. Formalia skal være i orden, og det er kendetegnende for Erik, at han ligefremt og med humor sætter ting i gang og formår at pege på lige præcis det ømme punkt i en diskussion – for dermed at gøre noget ved det.

- Jeg ønsker at se muligheder frem for begrænsninger og fremme det bedste i situationen – og i mine medmennesker. Jeg er viljefast og har ord for, at jeg vedholdende får de idéer, jeg brænder for, gennemført.

Har kæmpet for organisationsfriheden
Gennem sit erhvervsaktive liv har Erik haft forskellige lederstillinger i virksomheder og organisationer, senest på Kristelig Fagbevægelses hovedkontor, hvor han var aktiv med at påvirke arbejdsmarkedslovgivning via kontakt til politikere på Christiansborg. Erik Bertelsen har arbejdet med at fremme organisationsfriheden i Danmark og var fx med i Strassburg, da Menneskerettighedsdomstolen afsagde dom om, hvorvidt eksklusivaftaler var ulovlige i Danmark. Sine organisatoriske styrker vil han gerne dele i DFS' bestyrelsesarbejde.

Kjelsø Lejren - og Luther
I en stor del af sit liv har Eriks fritid gået med noget, der har haft med børn og unge at gøre. Han har i mange år været leder på børnelejre på Kjelsø Lejren. I forbindelse med et stort nybygningsprojekt netop på Kjelsø Lejren var Erik Bertelsen formand for byggeudvalget og var engageret i indsamlingen af flere millioner kroner til byggeriet.

Apropos 500-året for Luthers teser, så er Erik Bertelsen lidt af en Luther-specialist, og har holdt adskillige foredrag om Luther og været rejseleder på mange ture i Luthers fodspor.

Også lokalt aktiv
Erik Bertelsen bor i Thorsø i Midtjylland sammen med sin kone Nancy. De har to gifte piger og fem børnebørn.

Lokalt er Erik formand for menighedsrådet i Thorsø. Han er medlem af Ældrerådet i Favrskov Kommune, der rådgiver de folkevalgte byrådspolitikere om forhold for folk over 60 år.

Tillykke - og Guds velsignelse over dit liv og arbejde!

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet