20. November 2017

Ok med 2-3 børnerådsmøder!

Dialog med DUF og revisor har netop resulteret i, at der gives dispensation til DUF-klubber, der ikke når at afholde alle fire børnerådsmøder i 2017.

Afholdes to eller tre, vil klubben stadig blive godkendt. Det er gode, lettende nyheder. Både Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, samt revisor, som skal godkende DUF-ansøgningerne, har været forstående over for, at mange klubber reelt kun har haft et halvt år til implementere de nye vedtægter og de tilhørende fire årlige børnerådsmøder.

Derfor gælder det, at hvis vedtægterne er godkendt, og der i 2017 er afholdt to-tre børnerådsråder (hvoraf årsfesten er det ene), så er vedtægterne overholdt.

Fra og med 2018 forventer DFS, DUF og revisor fuld implementering af de fire børnerådsmøder.

Til de klubber, der har opgivet at få afholdt fire børnerådsmøder, kommer dispensationen forhåbentlig kærkommen. Blot ét møde ud over årsfesten vil få klubben godkendt. Derfor denne udmelding, selv om det sent på året. Og husk, at almindelige børnerådsmøder ikke skal varsles ligesom årsfesten, og at det sagtens kan klares i forbindelse med en almindelig klub-gang.

Hjælp på hjemmesiden
Bruger I referatskema og forslag til de korte demokratiske drøftelser på duf.soendagsskoler.dk, så burde vi kunne nå at få alle med!

Vi er klar over, at mange klubber har gjort alt, hvad der overhovedet var muligt for at få afholdt samtlige møder, og til det er der kun at sige "rigtig godt og flot gået". Vi er selvfølgelig kede af, hvis nogen måtte føle, at I har kæmpet forgæves for at få afholdt det tredje og fjerde møde, men dispensationen kom først i hus her i weekenden.

Vi ved, hvad vi kæmper for. Lad os få alle klubber med i 2017!

Meddelelsen er også sendt til alle kontaktpersoner og DUF-kontakter i samtlige DUF-klubber.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet