11. December 2018

Nye regler = strammere økonomi

DFS kæmper sammen med en række andre folkekirkelige organisationer tilsluttet indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO. Den 1. januar 2019 træder nye regler nemlig i kraft.

Det handler om godkendelse af religiøse foreninger uden for folkekirken efter ligningsloven. En religiøs forening som DFS skal fremover godkendes som selvstændigt trossamfund for at kunne modtage fradragsberettigede gaver.

Det vil få den konsekvens, at DFS mister retten til fradragsberettigede gaver, gavebreve og testamentariske gaver. Det vil få store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Indtil videre er alle gaver til DFS fradragsberettigede efter følgende regler i ligningslovens § 8a: Givere kan årligt (i 2018) få fradrag for gaver op til 15.900 kr. (sammenlagt for alle organisationer, man støtter). Fradraget gælder fra første krone og ægtefæller kan sammen opnå det dobbelte fradrag (2 x 15.900 kr.)

I 2018 har venner af DFS fra 1. januar til 30. november givet gaver på i alt 2.099.914 kr. Mange, der har en givertjeneste, giver mere, fordi der ér et fradrag. De vil fremover give mindre, hvis det forsvinder. En anden frygt, der måske er ubegrundet, er, at nogle givere vil søge andre steder hen, hvor de med et fradrag så at sige får mere for pengene. Det vil være en naturlig og forståelig konsekvens.

Formand, næstformand og landleder har derfor indsendt høringssvar til Skattestyrelsen for at gøre opmærksom på problemet, i tråd med ISOBRO. I høringssvaret appellerer DFS til, at der findes en løsning. Der opleves velvilje fra Skattestyrelsens side, som ser på sagen.

I DFS håber og tror vi på en julegave i form af et positivt udfald!

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet