T198: Bryllupet i Kana

Baggrund & Leksikon

Byen Kana, som Jesus var til bryllup i, lå mindre end 20 km fra Nazaret (Jesu barndomsby). Find Kana på kortet i Bibelen.

Bryllup: Ligesom i Danmark var bryllupper på Jesu tid en festlig begivenhed, hvor man spiste, drak, dansede og sang. Bryllupper var familiebegivenheder, som kunne vare i flere dage (op til syv dage), så et bryllup har krævet megen forberedelse.

Vinen: På Jesu tid var det almindeligt at drikke vin, også til hverdag. Dette skyldtes blandt andet, at vandet ofte var snavset og fuldt af bakterier, ligesom det var umuligt at lave druesaft, som kunne holde sig, uden at lade det gære først. Til hverdag blandede man ofte vinen op med vand. Det var altså ikke sådan, at de gik rundt og var småberusede hele tiden. (Vær opmærksom på, at nogle børn kan have dårlige erfaringer med drikkeri hos forældre eller andre!).

Renselseskar: De seks kar (v.6), som bliver omtalt i beretningen, var til brug for renselse. Karrene var af sten, og hver enkelt kar kunne sandsynligvis rumme over 30 liter. Da Gud er hellig og ren og ikke tåler urenhed/synd, var det vigtigt for jøderne at undgå urenhed. Derfor havde de lavet regler for renhed og renselse, hvortil man brugte de store kar.

Undere og tegn: Vinunderet til bryllupsfesten er Jesu første under. Underet omtaler Johannes til sidst i teksten som et tegn (v.11). Et udtryk som Johannes bruger meget i sit evangelium. Et tegn er et andet ord for under, som dog også er med til at fortælle om betydningen af Jesu undere. Mens et under ”bare” er en overnaturlig hændelse, så er et tegn med til at afsløre, hvem Jesus virkelig er. Jesu undere var altså ikke blot undere for undernes skyld, men var tegn, hvorigennem hans guddommelighed blev åbenbaret. (Se også forklaringen under vanskelige ord).

Leksikon

Renselse: Jøderne fulgte en del regler for at undgå urenhed. Renselse foregik, hvis man af den ene eller anden grund var blevet uren, men man brugte også renselse for at undgå urenhed. I Mark 7,3-4 får vi et godt indblik i, hvad renselsen omfattede på Jesu tid. (Håndvask før måltider, vask af maden fra torvet, skylle bægre, krus, kobbertøj og bænke).

Tegn: Et ydre kendetegn i NT, som peger hen på en begivenhed eller person. Her i teksten bruges de som et udtryk for Jesu undere, der som tegn viser Jesu guddommelighed, kraft og magt (v.11). Tegn er ikke beviser for, hvem Jesus er. Men med tro kan man gennem tegnet se, at Jesus er Guds søn.

Herlighed: Guds virkelighed, majestæt, magt og ære.

Skaffer: En tjener, som har ansvaret for, at alt, hvad tjenerne skal servere, er i orden.

LUK VINDUET Udskriv