T555: Tolvårige Jesus i templet

For de mindste


Samling for de mindste
Find inspiration til en samling for de mindste børn og deres voksne.
Brug den som en ramme for hver samling, så børnene oplever en genkendelighed og tryghed i, hvad der skal ske.
(Download bilag her til højre)

---

Bibelfortælling: Den tolvårige Jesus i templet 
Forslag til en enkel gennemgang af evangelieteksten for de 0-3 årige børn. (Download bilag her til højre)


På bilagene er der sangforslag fra ”Lille sang”. Køb "Lille sang" her