T555: Tolvårige Jesus i templet

Huskevers


Huskevers - med en aktivitet
”Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?” (Luk 2,49b).

Aktivitet
Lav fagterne, men I siger huskeverset:
Vidste I ikke (slå ud med hænderne), 
at jeg (peg på dig selv) 
bør være hos min far? (lav et kirketårn med hænderne over hovedet).

---

Ark med huskevers
Lad børnene få dagens huskevers med hjem. Udskriv arket (se bilag her til højre), klip versene fra hinanden og del det ud.