T555: Tolvårige Jesus i templet

Baggrund & Leksikon


Templet i Jerusalem
Se billeder af templet på Jesu tid og i dag.
(Download bilag her til højre)

---

Skolegang
For de fleste drenge var skolegangen et overstået kapitel ved tolvårsalderen, men man kunne få en videregående uddannelse ved tempelgården i Jerusalem. Det er muligt, at det var denne undervisning, Jesus tog del i, da forældrene ikke kunne finde ham. Han sad måske blandt drengene, som blev oplært i GT af rabbinerne. En sådan undervisning fandtes ikke hjemme i Nazaret

---

Templet og vores kirke
Templet: Et sted, hvor Gud på en særlig måde havde givet et løfte om sit nærvær (de løfter, der også gjaldt Åbenbaringsteltet. Det var Guds bolig, og her mødte han sit folk. (2 Mos 25,8; 33,9-11; 40,34-38).

Angående de særlige løfter kan det ikke sammenlignes med vores kirke, da den kun er et symbol på et særligt sted, hvor vi møder Gud. Men både templet, synagogen og vores kirke er steder, hvor mennesker har været samlet omkring den samme sag: Gud og hans ord, sang og bøn.

Kirkebygninger og missionshuse er kun menneskelige bygningsværker, der i sig selv ikke skaber et møde med Gud. Det er ikke selve bygningen, der gør, om det er ”kirke” eller ej, men derimod det, der foregår, når vi mødes. ”Kirke” skabes, hvor Jesu venner er forsamlet om Ordet og sakramenterne i Jesu navn, for der finder vi ham selv. Der er han midt iblandt os (Matt 18,20). Selvom der er særlige ting, der hører hjemme i vores kirkebygning (dåb og nadver), skabes der altså også ”kirke”, når vi samles om ham i et privat hus eller under et træ.